Hvem er vi?

Backe Bergen AS har alltid hatt den filosofi at selskapets hovedaktiva er de ansatte. Kompetanse, utviklingsmuligheter og trivsel er derfor nøkkelkriterier og avgjørende i vår filosofi. Vi skal være et selskap som man ønsker å være ansatt i og et selskap som man ønsker å jobbe sammen med fordi selskapet er kompetent, trygt og gir faglige utviklingsmuligheter gjennom utfordrende oppdrag. Dette medfører at våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere kan være trygg på at man har med et seriøst selskap å gjøre.   

Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden 1963. Vi er og skal være en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Det er med respekt og trygghet vi sier at Backe Bergen AS alltid har hatt ord på seg for å være en profesjonell, kompetent og dyktig aktør.

Selskapet har de senere år bygget en rekke kontorbygg, hotell og boligprosjekter i hoved- eller totalentreprise. Vi har også i økende grad medvirket i større offentlige rehabiliterings - og utviklingsprosjekter.

 

Adkomst til byggeplassen

Det er 1 inngang til byggeplassen. Etter at man har passert port inn til byggplass følger man anleggsvei (markert som gangsone på riggplan) opp til brakkerigg. 

Gjennomføring av prosjektet

Byggeperioden vil være fra November 2020 til Januar 2022.